1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 20 czerwca 2024 r.

Oferta edukacyjna EPICUR 2024/2025

Drodzy Studenci,

Zapraszamy Was do skorzystania z wyjątkowej okazji, jaką oferuje EPICUR European University. Projekt ten umożliwia Wam uczestnictwo w różnorodnych kursach międzyuniwersyteckich, które są dostępne w formie stacjonarnej, wirtualnej, hybrydowej lub mieszanej. Możecie rozwijać swoje umiejętności językowe, uczestnicząc w specjalnych kursach językowych dedykowanych mobilności, takich jak nauka języka holenderskiego czy greckiego.

EPICUR to także doskonała platforma do nawiązywania międzynarodowych kontaktów i rozwijania kompetencji międzykulturowych. Programy mobilności oferowane przez EPICUR pozwalają na zdobycie cennego doświadczenia akademickiego i życiowego.

Więcej informacji o naborze na kursy EPICURa na rok akademicki 2024/2025 oraz pełną listę dostępnych kursów znajdziecie na stronie Konsorcjum EPICUR https://register.epicur.auth.gr/assets/courses/catalogue/#/index 


Aplikacje będą otwarte od 10 czerwca, godz. 17:00 CET do 1 lipca dla kursów rozpoczynających się przed końcem września oraz do 5 września dla kursów rozpoczynających się później. Nowe kursy będą dodawane w lipcu, więc sprawdzaj aktualizacje. Czekamy na Wasze aplikacje!

EPICUR European University 2024/2025

Z EPICUR możesz uczestniczyć w różnorodnych kursach i zdobywać międzynarodowe doświadczenia oraz punkty ECTS, bez konieczności spędzania całego semestru za granicą.

Tematy kursów:

  • Zrównoważona Transformacja
  • Wartości Europejskie
  • Globalne Zdrowie
  • Przyszła Inteligencja

Dodatkowo oferujemy kursy rozwijające umiejętności ogólne i naukę języków oraz ścieżki edukacyjne dla języków i kultur słowiańskich, nordyckich i greckich.

Przed aplikacją zapoznaj się z notatkami dotyczącymi aplikacji.

Aplikowanie:

W jednej aplikacji można ubiegać się o wiele kursów z jednego kafelka. W przypadku kursów z różnych kafelków, konieczne jest złożenie osobnych aplikacji.

Dokumenty wymagane do aplikacji:

  • Formularz aplikacyjny
  • Aktualne CV
  • List motywacyjny
  • Świadectwa akademickie
  • Dowód znajomości języka obcego (jeśli wymagany)

Sprawdź katalog kursów, aby dowiedzieć się o trybie ich realizacji (stacjonarnie, wirtualnie, hybrydowo lub mieszanie).

Uznanie punktów ECTS:

Skonsultuj się z biurem lub dziekanatem na swojej uczelni, aby sprawdzić, czy punkty ECTS zdobyte w kursie EPICUR mogą zostać zaliczone do Twojego programu studiów. Jeśli nie, możesz uczestniczyć w kursie jako zajęcia dodatkowe. Po przyjęciu na kurs, możesz poprosić o Learning Agreement do wcześniejszej akceptacji. Po ukończeniu kursu możesz poprosić o Transcript of Records, który przedłożysz w odpowiednim biurze lub dziekanacie w celu uznania.