Studia Ukrainica Posnaniensia

Studia Ukrainica Posnaniensia to recenzowane (double-blind) i punktowane czasopismo naukowe, w którym zamieszczane są artykuły z dziedziny językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa polsko-ukraińskiego. Począwszy od 2013 r., w czasopiśmie publikowane są artykuły badaczy z renomowanych ośrodków akademickich, jak również prace młodych naukowców. Artykuły publikowane są w języku ukraińskim i polskim z abstraktami w języku angielskim, dzięki czemu periodyk posiada zasięg międzynarodowy. W skład komitetu naukowego Studia Ukrainica Posnaniensia wchodzą zarówno uczeni polscy (Poznań, Wrocław, Warszawa), jak i zagraniczni (Austria, Bułgaria, Czechy, Rosja, Serbia, Słowacja, Ukraina, USA, Węgry).

INDEKSOWANE W:

AriantaBazHumCEEOLCEJSHERIH PLUSIndex Copernicus – IC Journals Master ListPKP IndexPBN – Polska Bibliografia NaukowaPOL-index Polska Baza CytowańWorldCatGoogle Scholar

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:MNISW: 70

INDEX COPERNICUS: 100.00

DOI: 10.14746/sup

ISSN: 2300-4754

ISSN online: 2720-1953

PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
 Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.