Informatory

Studentki / Studenci I roku studiów są zobowiązani do elektronicznej akceptacji:
1. ślubowania [uwaga: zgodnie z Prawem o szkolnictwie wyższym i nauce akceptacja tego ślubowania oznacza rozpoczęcie studiów],
2. klauzuli informacyjnej RODO.

Wszystkie powyższe oświadczenia pojawią się na ekranie po zalogowaniu do systemu USOS
Brak zaakceptowania ww. oświadczeń = brak możliwości dalszego korzystania z systemu USOS.

Przewodnik StudentaHarmonogram roku akademickiego

Systemy Uniwersyteckie:


Zadbaj o siebie!


Praca licencjacka / magisterska


Pozostałe informacje: