Plany studiów

(studia stacjonarne, niestacjonarne, niestacjonarne-wieczorowe)

Poniżej znajdziesz plany studiów dla kandydatek /-ów rozpoczynających naukę od roku 2024/2025:

Global Communicationfull-time first cycle (Bachelor degree) studies

Filologia wschodniosłowiańskastudia stacjonarne I stopnia (dzienne):
filologia białoruska
filologia rosyjska
filologia rosyjska z filologią angielską
filologia rosyjska z filologią ukraińską
filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną
filologia ukraińska
filologia ukraińska z filologią angielską

Filologia wschodniosłowiańskastudia stacjonarne II stopnia (dzienne):
filologia rosyjska
filologia ukraińska

Filologia wschodniosłowiańskastudia niestacjonarne I stopnia (zaoczne):
filologia rosyjska
filologia ukraińska

Filologia wschodniosłowiańskastudia niestacjonarne II stopnia (zaoczne):
filologia rosyjska

Filologia wschodniosłowiańskastudia niestacjonarne-wieczorowe I stopnia:
filologia rosyjska

Filologia wschodniosłowiańskastudia niestacjonarne-wieczorowe II stopnia:
filologia rosyjska

Komunikacja wizerunkowo-mediacyjnastudia stacjonarne II stopnia (dzienne)


Archiwalne plany studiów (z roku akad. 2022/2023 i lat wcześniejszych):
Kliknij poniżej na nazwę specjalności studiów, aby zapoznać się z jej szczegółowym planem (zawierającym m.in. wykaz przedmiotów z podziałem na lata / semestry studiów, ilość godzin i pkt ECTS, kody w systemie USOSweb, itd.):Archiwalne plany studiów (*rok 2022/23 i 2021/22) – pliki pdf