Plany studiów

Poniżej znajdziesz plany studiów dla kandydatek /-ów rozpoczynających naukę od roku 2023/2024:

Global Communication – study programme

Filologia wschodniosłowiańska
studia stacjonarne I stopnia (dzienne):
filologia białoruska
filologia rosyjska
filologia rosyjska z filologią angielską
filologia rosyjska z filologią ukraińską
filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną
filologia ukraińska
filologia ukraińska z filologią angielską

Filologia wschodniosłowiańska
studia niestacjonarne I stopnia (zaoczne):
filologia rosyjska
filologia ukraińska

Filologia wschodniosłowiańska
studia stacjonarne II stopnia (dzienne):
filologia rosyjska
filologia ukraińska

Filologia wschodniosłowiańska
studia niestacjonarne II stopnia (zaoczne):
filologia rosyjska

Komunikacja wizerunkowo-mediacyjna
studia stacjonarne II stopnia (dzienne)


Plany studiów z obecnego roku 2022/2023:
Kliknij poniżej na nazwę specjalności studiów, aby zapoznać się z jej szczegółowym planem (zawierającym m.in. wykaz przedmiotów z podziałem na lata i semestry studiów, ilość godzin i pkt ECTS, kody w systemie USOSweb, itd.):Archiwalne plany studiów
(*rok 2022/23 i 2021/22) – pliki pdf