O instytucie

Filologia Rosyjska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu powstała w 1965 roku najpierw jako Katedra Filologii Rosyjskiej, później Instytut Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej, a od 1989 do 2016 roku Instytut Filologii Rosyjskiej.

Z dniem 1 września 2016 r. na Wydziale Neofilologii przekształca się z Instytutu Filologii Rosyjskiej w Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej, z kolei z dn. 30 maja 2022 r. – w Instytut Filologii Wschodniosłowiańskich


Strukturę organizacyjną Instytutu stanowią:

W Instytucie w ramach kierunku Filologia wschodniosłowiańska prowadzone są następujące specjalności studiów I i II st.:

  • filologia rosyjska
  • filologia rosyjska z filologią angielską
  • filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną
  • filologia rosyjska z filologią ukraińską
  • filologia ukraińska
  • filologia ukraińska z filologią angielską
  • filologia białoruska

Zakład Ekolingwistyki i Komunikologii prowadzi studia stacjonarne II stopnia na kierunku Komunikacja wizerunkowo-mediacyjna.


Kadra naukowo-dydaktyczna składa się z 9 profesorów, 24 doktorów, 23 wykładowców i 2 pracowników administracyjno-technicznych.
Sekcja rusycystyczna Biblioteki Wydziałowej Novum posiada bogaty księgozbiór liczący ponad 100 tys. woluminów, w tym znaczną ilość rzadkich starodruków.
Studenci Instytutu Filologii Rosyjskiej oprócz zajęć dydaktycznych (wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, seminariów) mogą rozwijać swoje zainteresowania filologiczne we Wschodniosłowiańskim Kole Naukowym oraz w prężnie działających sekcjach: teatralnej, chóralnej i filmowej.
W Instytucie na studiach stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) oraz podyplomowych kształcimy ponad 500 słuchaczy rocznie. Wielu studentów naszego Instytutu kontynuuje studia w ośrodkach akademickich Rosji i Ukrainy.

Serdecznie zapraszamy tych Państwa, którzy chcą bliżej poznać kulturę i język naszych wschodnich sąsiadów.