Kandydaci

OFERTA EDUKACYJNA 2024/2025

Poznaj nas bliżej, dowiedz się więcej!
Poniżej znajdziesz szczegółowe opisy kierunków i specjalności studiów
*zasady rekrutacji dla kandydatów zagranicznych

Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie):

kierunek Global CommunicationNOWOŚĆ!!! / studia stacjonarne I stopnia w j. angielskim

kierunek Filologia wschodniosłowiańska – specjalności studiów stacjonarnych I st.:


Studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie):

kierunek Filologia wschodniosłowiańska – specjalności studiów niestacjonarnych I st.:


Studia niestacjonarne (wieczorowe) I stopnia (licencjackie):

kierunek Filologia wschodniosłowiańska – specjalności studiów wieczorowych I st.:


Studia stacjonarne II stopnia (magisterskie):

kierunek Filologia wschodniosłowiańska – specjalności studiów stacjonarnych II st.:

kierunek Komunikacja wizerunkowo-mediacyjnastudia stacjonarne II stopnia:


Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie):

kierunek Filologia wschodniosłowiańska – specjalności studiów niestacjonarnych II st.:


Studia niestacjonarne (wieczorowe) II stopnia (magisterskie):

kierunek Filologia wschodniosłowiańska – specjalności studiów wieczorowych II st.:


Studia podyplomowe:

18 maja 2024 r. została uruchomiona rekrutacja na studia podyplomowe w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) OFERTA.
https://amu.edu.pl/kandydaci/podyplomowe

Instrukcja dla kandydata znajduje się TUTAJ

Zapoznaj się z naszą ofertą studiów podyplomowych…

Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Rosyjskiego

Studia Podyplomowe Kształcenia Nauczycieli Języków Wschodniosłowiańskich (Języka Rosyjskiego i Języka Ukraińskiego)


Adres do korespondencji:

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskich UAM
al. Niepodległości 4, Collegium Novum, pok. 7B
61-874 Poznań
tel. 61-829-3576 
e-mail: ifw@amu.edu.pl 
ifw.amu.edu.pl

Znajdziesz nas również na: 

Fb Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskich
Fb Zakładu Ekolingwistyki i Komunikologii


Pozostałe informacje:
Portal “Kandydaci” / strona główna UAM

Portal “Kandydaci” / strona Wydziału Neofilologii