Rada Programowa

rok akad. 2022-2023
Rada Programowa Grupy Kierunków Studiów Filologia wschodniosłowiańska i Komunikacja wizerunkowo-mediacyjna
skład Rady Programowej od 01.10.2022 do 30.09.2023

rok akad. 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022
Rada Programowa Kierunku Studiów Filologia wschodniosłowiańska

skład Rady Programowej od 01.10.2020 do 30.09.2022 

skład Rady Programowej od 01.10.2019 do 30.09.2020


Zadania Rady Programowej (wg Statutu UAM)Zadania Rady Programowej na Wydziale Neofilologii
Uchwały Rady Programowej
Rekomendacje dot. jakości kształcenia na kierunkach studiów

System Doskonalenia Jakości Kształcenia
Coroczne badanie jakości kształcenia
Działania projakościowe
Dokumenty: uchwały i zarządzenia