Publikacje studentów przekładu artystycznego

Szanowni Państwo!

Już chyba tradycyjnie zapraszam do lektury naszego kolejnego przekładu. Tym razem jest to czuła i delikatna „Wietługa” Denisa Osokina. Każdy tekst tego Autora to taka prywatna świątynia wznoszona przemierzanym czasom i przestrzeniom. „Wietługa” w języku rosyjskim powstała w 2005 roku. Serdecznie dziękujemy Denisowi Osokinowi za wyrażenie zgody na publikację.

Link do pobrania

dr Krzysztof Tyczko i studenci przekładu artystycznego
(rocznik 2022/2023)
w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskich
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 


 

Szanowni Państwo!

Zapraszam do lektury naszego najnowszego przekładu. Tym razem jest to tekst literaturoznawczo-filozoficzny Gieorgija Gaczewa „Kosmos Dostojewskiego”. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby tekst spełniał profesjonalne normy translatorsko-redaktorskie. Mamy nadzieję, że lektura „Kosmosu” będzie dla Państwa prawdziwą przygodą intelektualną i rozbudzi w Was zainteresowanie pracami tego wybitnego myśliciela rosyjskiego.
Życzymy owocnej lektury!
dr Krzysztof Tyczko

Gaczew Gieorgij Kosmos Dostojewskiego PL

 


Szanowni Państwo!

W semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 dane mi było poprowadzić zajęcia z przekładu artystycznego dla II roku studiów stacjonarnych II stopnia. Podczas części zajęć pracowaliśmy nad tekstem „Trznadli” Denisa Osokina. Dzięki otwartości tego niezwykłego i niesamowitego Autora, przychylności Dyrekcji naszego Instytutu, ale również dzięki naszej wytrwałej i ciężkiej pracy dziś możemy pochwalić się gotowym przekładem.

Gorąco dziękujemy wszystkim za okazane wsparcie i zapraszamy do lektury!
Ура! Ура! Ура!

dr Krzysztof Tyczko

Osokin Denis Trznadle (Овсянки) PL