Dyrekcja

Dyrektor Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskich
prof. UAM dr hab. Wawrzyniec Popiel-Machnicki (USOS)
✉ wawerpma@amu.edu.pl
gab. 9B
terminy dyżurów i konsultacji


Z-ca Dyrektora Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskich
prof. dr hab. Beata Waligórska-Olejniczak (USOS)
✉ beata.waligorska@amu.edu.pl
gab. 4B
terminy dyżurów i konsultacji


Pełnomocnik Dziekana Wydziału Neofilologii ds. studenckich w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskich
Przewodniczący Rady Programowej Grupy Kierunków studiów filologia wschodniosłowiańska, komunikacja wizerunkowo-mediacyjna, Global Communcation
dr Łukasz Małecki (USOS)
✉ lmalecki@amu.edu.pl
gab. 12B
terminy dyżurów i konsultacji


Kierownik studiów niestacjonarnych I i II stopnia w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskich
Kierownik studiów podyplomowych kształcenia tłumaczy j. rosyjskiego

dr Wojciech Kamiński (USOS)
✉ kawo@amu.edu.pl
gab. 15B
terminy dyżurów i konsultacji