Wnioski i podania

Jak złożyć wniosek?

Wybrane wnioski (*szczegółowy wykaz) można złożyć wyłącznie w trybie on-line za pośrednictwem systemu USOS

Zapoznaj się z INSTRUKCJĄ dot. składania wniosków przez USOS

1. Zaloguj się do systemu USOS.

2. Aby wysłać wniosek należy przejdź do menu DLA STUDENTÓW a następnie kliknij na PODANIA.

3. Następnie wybierz opcję ZŁÓŻ NOWE PODANIE.

4. W przypadku studiowania więcej, niż jednego kierunku, wybierz kierunek, którego dotyczy składany przez Ciebie wniosek – możesz to wykonać poprzez kliknięcie w wierszu przeznaczonym dla odpowiedniego kierunku opcji WYBIERZ I KONTYNUUJ.

5. Na następnej stronie pojawi się lista z dostępnymi rodzajami wniosków. Po zapoznaniu się z ich opisem i dokonaniu wyboru odpowiedniej wersji wniosku kliknij na WYPEŁNIJ PODANIE.

6. Przy wypełnianiu formularza należy wybrać etap studiów, którego dotyczy wniosek oraz uzasadnić swoją prośbę. Do wniosku można dodać załącznik w formacie PDF – w przypadku większości wniosków wymaganym załącznikiem będzie karta przebiegu studiów.
Zapoznaj się z wykazem załączników, które są wymagane do poszczególnych wniosków.
Po zakończeniu wypełniania formularza kliknij przycisk DALEJ.

7. Następnie możesz wybrać opcję czy chcesz otrzymać potwierdzenie mailowe złożenia wniosku oraz je zatwierdzić lub cofnąć do edycji.

8. Po zatwierdzeniu pojawi się komunikat z zapytaniem dot. potwierdzenia złożenia wniosku. Jeżeli jesteś pewna/pewien, że wniosek jest przygotowany poprawnie, kliknij OK, w przeciwnym razie należy wybrać opcję ANULUJ.

9. Po kliknięciu OK pojawi się informacja o złożeniu wniosku.

10. Złożony wniosek znajduje się w module PODANIA. W celu sprawdzenia szczegółowych informacji na temat złożonego podania należy kliknąć w link SZCZEGÓŁY.

11. Odpowiedź Prodziekana ds. studenckich pojawi się przy konkretnym wniosku znajdującym się na liście złożonych wniosków. W celu zapoznania się z uzasadnieniem decyzji, przejdź do zakładki SZCZEGÓŁY.

Jak złożyć wniosek, który nie jest dostępny dostępny on-line w systemie USOSweb?

Wnioski niewymienione w wykazie, należy złożyć w wersji drukowanej lub przesłać w formie skanów (format pdf) do:
Pełnomocnika Dziekana ds. studenckich (*dotyczy studiów stacjonarnych)
lub
Kierownika studiów niestacjonarnych i podyplomowych (*dotyczy studiów niestacj. i podyplomowych)
Wzory ww. wniosków są dostępne na stronie internetowej Wydziału Neofilologii: wn.amu.edu.pl > “Studenci” >“Dokumenty do pobrania”

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje dot. wybranych rodzajów wniosków
Powtarzanie niezaliczonych przedmiotów
Indywidualna Organizacja Studiów (tzw. IOS)
Zmiana obecnego kierunku (lub specjalności) studiów
Zmiana trybu studiów (ze stacjonarnego na niestacjonarny)
Wznowienie studiów
Urlop dziekański