Wnioski i podania

Wybrane wnioski można złożyć wyłącznie w trybie on-line za pośrednictwem systemu USOS.

Lista wniosków dostępnych do składania wyłącznie poprzez system USOS:

 • Wniosek o odbywanie części studiów na innej uczelni
 • Wniosek o indywidualną organizację studiów (*tzw. IOS)
 • Wniosek o jednoczesną realizację dwóch kolejnych lat studiów
 • Wniosek o realizację przedmiotów z roku wyższego w roku bieżącym
 • Wniosek o zaliczenie zajęć w następnych semestrach
 • Wniosek o zaliczenie zajęć i uznanie punktów ECTS
 • Wniosek o komisyjne zaliczenie zajęć
 • Wniosek o egzamin komisyjny
 • Wniosek o powtarzanie niezaliczonych przedmiotów z jednoczesnym kontynuowaniem studiów na roku wyższym
 • Wniosek o powtarzanie niezaliczonych przedmiotów bez kontynuowania studiów na roku wyższym
 • Wniosek o przedłużenie sesji egzaminacyjnej
 • Wniosek o zaliczenie semestru lub roku studiów tylko na podstawie zaliczeń i egzaminów na innej uczelni/innym kierunku lub wydziale
 • Wniosek o krótko- lub długoterminowy urlop od zajęć (*szczegółowe informacje TUTAJ)
 • Wniosek o zmianę dotychczasowego kierunku (lub specjalności) studiów
 • Wniosek o przeniesienie na studia stacjonarne albo niestacjonarne
 • Wniosek o wznowienie studiów wyłącznie w celu przeprowadzenia egzaminu dyplomowego złożone w okresie, w którym student ma dostęp do konta studenckiego
 • Wniosek o zmianę terminu egzaminu dyplomowego.

Wnioski niewymienione w ww. wykazie, należy złożyć w wersji drukowanej lub przesłać w formie skanów (format pdf) do:
Pełnomocnika Dziekana ds. studenckich (*dotyczy studiów stacjonarnych)
lub
Kierownika studiów niestacjonarnych i podyplomowych (*dotyczy studiów niestacj. i podyplomowych)
Wzory ww. wniosków są dostępne na stronie internetowej Wydziału Neofilologii: wn.amu.edu.pl > “Studenci” >“Dokumenty do pobrania”

Zapoznaj się z INSTRUKCJĄ oraz informatorem dot. składania wniosków przez USOS

Szczegółowe informacje dot. wybranych rodzajów wniosków:

*Zasady zaliczania / powtarzania niezal. przedmiotów na kierunku filologia wschodniosłowiańska