Sylabusy / Subject decriptions


Global Communication


Filologia wschodniosłowiańska

studia stacjonarne (dzienne)

studia niestacjonarne (zaoczne)

studia niestacjonarne wieczorowe


Komunikacja wizerunkowo-mediacyjna