FAQ

Krótki słownik najważniejszych terminów dot. studiowania

Pytanie: Do kogo w pierwszej kolejności należy kierować wniosek w określonej sprawie (np. powtarzanie niezaliczonego przedmiotu, Indywidualna Organizacja Studiów, urlop dziekański, itd.)?

Odpowiedź: we wszelkich sprawach związanych z tokiem studiów, prosimy o przestrzeganie wskazanej poniżej drogi administracyjnej:

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Neofilologii ds. studenckich w Instytucie Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej
                               ⇓ 
Prodziekan ds. studenckich Wydziału Neofilologii
                               ⇓
Prorektor ds. studenckich UAM

Informację, kto aktualnie pełni funkcję Pełnomocnika Dziekana Wydziału Neofilologii ds. studenckich w IFW znajdziesz na stronie ifw.amu.edu.pl > zakładka “O Instytucie” > “Pracownicy” > “Dyrekcja”.


Pytanie: Nie zdałem/am egzaminu w pierwszym terminie (tj. w trakcie sesji letniej), a poprawka odbywa się we wrześniu. Czy muszę przedłużać sesję, żeby podejść do drugiego terminu?

Odpowiedź: Nie, nie ma takiej konieczności.


Pytanie: Gdzie mogę znaleźć wzory wniosków?

Odpowiedź: Na stronie internetowej Wydziału Neofilologii www.wn.amu.edu.pl > zakładka “Dla Studenta” > zakładka (* z lewej strony) “Dokumenty do pobrania”
lub
na stronie internetowej Instytutu Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej ifw.amu.edu.pl > zakładka “Dla Studenta” > zakładka “Studia stacjonarne” / “Studia niestacjonarne” > “Wzory wniosków i formularzy”.


Pytanie: Na innym kierunku zaliczyłem/am przedmiot o takiej samej nazwie i liczbie godzin. Czy mogę go przepisać?

Odpowiedź: Tak, jeśli sylabus (program nauki danego przedmiotu) obu przedmiotów zgadza się w co najmniej 80%. Wniosek trzeba złożyć najpóźniej do 15 października (przedmioty całoroczne) lub do 15 marca (przedmioty w semestrze letnim).

Nie można przepisywać “Szkolenia BHP” – jest to przedmiot, który należy ponownie zrealizować (w formie kursu e-learningowego).
Można przepisać “Szkolenie biblioteczne“, jeśli było realizowane na naszej uczelni.

WF” przepisuje tylko Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (Morasko, ul. Zagajnikowa 9  http://swfis.amu.edu.pl/ ).


Pytanie: O ile można przedłużyć sesję?

Odpowiedź: Dziekan może przedłużyć sesję w uzasadnionych wypadkach maksymalnie o 2 miesiące (czyli do 30 listopada).


Pytanie: Kiedy upływa ostateczny termin składania pracy dyplomowej (licencjackiej / dyplomowej)?

Odpowiedź: Ostateczny termin rejestracji pracy dyplomowej (licencjackiej lub magisterskiej) to 30 września. Jeśli nie uda się zarejestrować pracy do tego dnia, trzeba wypełnić wniosek o powtarzanie seminarium dyplomowego bez kontynuowania studiów na roku wyższym (pobierz wniosek: plik .doc / plik .pdf). Powtarzanie przedmiotów “Seminarium licencjackie” / “Seminarium magisterskie” jest płatne – link do tabeli z wysokością opłat.


Pytanie: Czy mogę ubiegać się o przedłużenie terminu rejestracji pracy licencjackiej / magisterskiej w Dziekanacie?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z Regulaminem studiów nie jest udzielane przedłużenie sesji na rejestrację pracy licencjackiej nie jest możliwe. Jeśli nie uda się zarejestrować pracy do 30 września, trzeba wypełnić wniosek o powtarzanie seminarium dyplomowego bez kontynuowania studiów na roku wyższym (pobierz wniosek: plik .doc / plik .pdf).