Studia Rossica Posnaniensia

Czasopismo Studia Rossica Posnaniensia wydawane jest przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukazuje się od 1970 roku, na przestrzeni lat publikowali w nim badacze zatrudnieni w renomowanych ośrodkach slawistycznych całego świata. Czasopismo jest „wizytówką” Instytutu Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej UAM. Dotychczas ukazało się 45 tomów. Do roku 2018 czasopismo ukazywało się jako rocznik, od 2019 roku jest publikowane dwa razy w roku.

INDEKSOWANE W:DOAJ, CEEOL, CEJSH, ERIH PLUS, EBSCO, PKP index, Index Copernicus – Journals Master List, PBN – Polska Bibliografia Naukowa, POL-index Polska Baza Cytowań, WorldCat, Google Scholar, Arianta, BazHum;

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:ICV 2020: 100.00

MNiSW: 40

ISSN: 0081-6884 (print)
e-ISSN: 2720-703X
Czasopismo nie pobiera opłaty za publikację artykułów (APCs) oraz oferuje natychmiastowy i darmowy dostęp do opublikowanych tekstów na platformie OJS.
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS: CC_by-nd/4.0

Strona Studia Rossica Posnaniensia na domenie amu.edu.pl

Studia Rossica Posnaniensia na platformie pressto