1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 9 paźdzernika 2023 r.

Nabór wniosków do stypendiów im. dr. Jana Kulczyka

Drodzy Studenci,

w imieniu Pani Prorektor prof. J. Wójcik uprzejmie informujemy, że rozpoczyna się nabór wniosków do stypendiów im. dr. Jana Kulczyka.
Pod poniższym linkiem znajdują się wszelkie materiały dotyczące tego konkursu.

https://uam.sharepoint.com/sites/7116030000/SitePages/Stypendia-im.-dr.-Jana-Kulczyka-rok-akademicxki.aspx

Przypominam tylko, że stypendia przyznawane są studentom i doktorantom osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce, posiadającym wybitne osiągnięcia naukowe oraz wykazującym się aktywnością na rzecz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pod uwagę brana jest również sytuacja materialna kandydatów.

Wymagane dokumenty:

  • Podanie do Kapituły Stypendium dr. Jana Kulczyka
  • CV ze zdjęciem, maksymalnie 2 strony formatu A4
  • Wniosek o stypendium (formularz poniżej)
  • Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (formularz poniżej)

Dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej, przesyłając je na adresy e-mailowe Biur Obsługi Studenta (olga.michalowska@amu.edu.pl) oraz Biur Szkół Doktorskich szkół dziedzinowych do dnia 14 listopada 2023 roku (termin złożenia dla doktorantów Szkoła Doktorska szkoły dziedzinowej).