Obowiązkowe szkolenia

Szkolenie BHP

szkolenie BHP jest obowiązkowe dla wszystkich studentów I roku I stopnia (studia licencjackie) oraz I roku II stopnia (studia magisterskie).

“Przepisywanie” zaliczenia z już zrealizowanego szkolenia na innym kierunku jest niemożliwe.


Edukacja Informacyjna i Źródłowa

szkolenie obowiązkowe tylko dla studentów I roku I stopnia (studia licencjackie)