Procedura zmiany imienia (nazwiska) w systemach informatycznych UAM

  1. Skontaktuj się z pełnomocnikiem Dziekana WN ds. studenckich w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskich (złóż lub prześlij @ wniosek o zmiany związane z imieniem i nazwiskiem). Po uzyskaniu opinii pełnomocnika ds. studenckich wniosek zostanie przekazywany do Prodziekana ds. studenckich Wydziału Neofilologii.
  2. Prodziekan ds. studenckich Wydziału Neofilologii przesyła potwierdzenie prośby studenta/ki do Centrum Wsparcia Kształcenia UAM.
  3. Centrum Wsparcia Kształcenia UAM zleca zmianę danych w zakresie wybranych systemów informatycznych do Centrum Informatycznego.
  4. Po dokonaniu zmian Centrum Wsparcia Kształcenia UAM informuje koordynatora właściwego Biura Obsługi Studiów (BOS) Wydziału Neofilologii

Pamiętaj, że zmiana dotyczy wyłącznie systemów z widocznymi na zewnątrz danymi (Teams, adres e-mail) – nie ma obecnie możliwości zmiany danych w systemie USOSweb (do czasu decyzji sądu w konsekwencji której następuje zmiana imienia).

Wszelkie wydruki (decyzje, zaświadczenia, itp.) pozostają bez zmian – drukuje się imię i nazwisko zgodne z metryką urodzenia studenta/ki