Pracownicy


Portal “Dla Pracownika” (strona główna UAM)


Erasmus+ STA/STT 2017

W roku akademickim 2017/2018 przyznano 5 grantów STA na cały Wydział.

Erasmus + 2016-17

Oznacza to, że poszczególne Instytuty otrzymają po niecałym grancie. Ponieważ miejsc jest mało, uprzejmie proszę osoby zainteresowane o dość szybki kontakt. Jeśli nasze miejsce pozostanie niewykorzystane – koordynator wydziałowy może je przekazać innemu instytutowi.

Z poważaniem,

dr Małgorzata Wiatr-Kmieciak