Absolwenci

Ankieta Absolwentki / Absolwenta
Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskich UAM

Droga Absolwentko! Drogi Absolwencie!
W celu podnoszenia jakości kształcenia na kierunku “filologia wschodniosłowiańska”, kierunku “filologia” oraz poszczególnej wybranej przez Ciebie specjalności studiów, zwracamy się z prośbą o dokonanie oceny zrealizowanego programu studiów i jego przydatności na rynku pracy.
Bardzo zależy nam na Twojej opinii.
Ankieta jest w pełni anonimowa – jej wypełnienie zajmuje około 5 minut.

Link do ANKIETY ABSOLWENTA