Kandydaci

OFERTA EDUKACYJNA 2023/2024

Rekrutacja na studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym: rekrutacja.amu.edu.pl

 


Poznaj nas bliżej, dowiedz się więcej!
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskich

Poniżej znajdziesz szczegółowe opisy oferowanych kierunków / specjalności studiów
ZASADY REKRUTACJI dla kandydatów zagranicznych

kierunek Filologia wschodniosłowiańska

– specjalności studiów stacjonarnych (dziennych) I stopnia:

– specjalności studiów niestacjonarnych (zaocznych) I stopnia:

– specjalności studiów stacjonarnych (dziennych) II stopnia:

– specjalności studiów niestacjonarnych (zaocznych) II stopnia:


kierunek Komunikacja wizerunkowo-mediacyjnastudia stacjonarne (dzienne) II stopnia:


Studia podyplomowe


Adres do korespondencji:

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskich
al. Niepodległości 4, Collegium Novum, pok. 7B
61-874 Poznań
tel. 61-829-3576 
e-mail: ifw@amu.edu.pl 
www.ifw.amu.edu.pl
Znajdziesz nas również na:
Facebook Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskich
Facebook Zakładu Ekolingwistyki i Komunikologii (*komunikacja wizerunkowo-mediacyjna)


Portal “Kandydaci” na stronie głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Portal “Kandydaci” na stronie internetowej Wydziału Neofilologii UAM