Obowiązkowe szkolenia

Szkolenie BHP

(od 15.11.2022 do 19.02.2023)


Edukacja Informacyjna i Źródłowa

(od 16.11.2022 do 27.03.2023)