archiwalne uchwały Rady Programowej

Uchwała nr 1/2020/2021 Rady Programowej Kierunku Studiów Filologia Wschodniosłowiańska z dnia 13 maja 2021 r. dot. zasad przechowywania i archiwizacji prac etapowych
Uchwała nr 2/2020/2021 Rady Programowej Kierunku Studiów Filologia wschodniosłowiańska z dnia 13 maja 2021 r. zmieniającą Uchwałę Rady Programowej Kierunku Studiów Filologia wschodniosłowiańska z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zasad zaliczeń oraz przedmiotów, które nie mogą być powtarzane w trakcie studiów
Uchwała Rady Programowej Kierunku Studiów Filologia wschodniosłowiańska z dnia 03 czerwca 2020 r. ws. zasad dyplomowania
Uchwała Rady Programowej Kierunku Studiów Filologia wschodniosłowiańska z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zasad zaliczeń oraz przedmiotów, które nie mogą być powtarzane  w trakcie studiów na kierunku Filologia wschodniosłowiańska
Uchwała Rady Programowej Kierunku Studiów Filologia wschodniosłowiańska z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zasad zaliczeń oraz przedmiotów, które nie mogą być powtarzane  w trakcie studiów na kierunku Filologia wschodniosłowiańska
załącznik nr 1 – kryteria oceny zajęć dydaktycznych
załącznik nr 2 – protokół hospitacji zajęć
załącznik nr 3 – arkusz autoewaluacji
załącznik nr 4 – raport z hospitacji zajęć
Uchwała Rady Programowej Kierunku Studiów Filologia wschodniosłowiańska z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie trybu przeprowadzania oraz organizacji zaliczeń i egzaminów w okresie zawieszenia zajęć z powodu pandemii COVID-19 na kierunku filologia wschodniosłowiańska oraz specjalnościach studiów w Instytucie Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej
Komunikat Prorektora ds. kształcenia w sprawie przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w formie zdalnej
Rekomendacja dot. przeprowadzania zaliczeń i egzaminów – 19.05.2020