1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 8 stycznia 2024 r.

Austriackie stypendia dla studentów, absolwentów i pracowników naukowych; nabór na rok akademicki 2024/2025

Drodzy Studenci,
przekazujemy informacje dot. Austriackich stypendiów dla studentów, absolwentów i pracowników naukowych; nabór na rok akademicki 2024/2025

Austriackie Federalne Ministerstwo Edukacji, Nauki i Badań Naukowych zaprasza studentów, absolwentów i naukowców do składania wniosków o stypendia dla na rok akademicki 2024/25.

Informacje o stypendiach można znaleźć na stronie Austriackiego Forum Kultury: https://austria.org.pl/granty. Pełna oferta stypendialna jest dostępna na stronie www.grants.at (w języku niemieckim i angielskim).

Zachęcamy do udziału i prosimy o przekazanie wiadomości potencjalnie zainteresowanym!