1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 11 maja 2023 r.

Badanie umiejętności cyfrowych

Postępująca transformacja cyfrowa sprawia, że umiejętności z obszaru TIK stają się coraz bardziej potrzebne. Już teraz wpływają na całe społeczeństwo i rynek pracy, dlatego naszym zadaniem jest zadbanie o to, aby społeczność akademicka była dobrze przygotowani do zachodzących zmian. Aby prawidłowo zaplanować nasze działania w tym obszarze, niezbędne są nam dane, dotyczące aktualnego poziomu rozwoju umiejętności cyfrowych studentów. Dlatego ponownie zachęcamy Państwa do udziału w organizowanym w naszym kraju przez Związek Cyfrowa Polska IT Fitness Test 2023, czyli badaniu umiejętności cyfrowych studentów i wykładowców.

Cyfrowy sprawdzian pozwala sprawdzić poziom kompetencji w obszarach takich jak:
• sprawne korzystanie z Internetu,
• bezpieczeństwo i systemy komputerowe,
• narzędzia do współpracy i media społecznościowe,
• narzędzia biurowe,
• zdolności rozwiązywania złożonych problemów.

Test przygotowano w dwóch wersjach – odpowiednio dla uczniów szkół podstawowych (zalecany dla klas siódmych i ósmych) oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych (ta wersja wskazana jest również dla nauczycieli, studentów i pozostałych zainteresowanych). Co ważne, test sprawdza faktyczne umiejętności, a nie tylko wiedzę. Do przeprowadzenia sprawdzianu potrzebny jest jedynie komputer z dostępem do Internetu. Zachęcamy uczniów do udziału w IT Fitness Test, a Państwu przekazujemy również instrukcję przeprowadzenia testu umiejętności cyfrowych na zajęciach. Serdecznie prosimy o wsparcie w rozpowszechnianiu informacji o badaniu. W tym celu przekazujemy Państwu również poradnik dla uczestników testu, ulotkę oraz plakat, który można wydrukować i wywiesić w szkole w widocznym dla uczniów miejscu. Wszystkie wskazane materiały można znaleźć tutaj.

Test będzie dostępny do 31 października 2023. Znajdą go Państwo pod adresem https://itfitness.eu/pl/