1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 19 września 2022 r.

Rejestracja na zajęcia WF dla I roku I stopnia: od dnia 27 września godz. 08.00 do dnia 28 września do godz. 23.00)

Jednostką odpowiedzialną za SPORT na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.
Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi zajęciami jakie proponujemy w ramach zajęć z wychowania fizycznego – Zobacz
Zobacz również obiekty sportowe Uniwersytetu. 

Zajęcia z w-f dla studentów I roku w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskich na Wydziale Neofilologii UAM są zaplanowane w poniedziałki w godz. 08.00 – 14.00.

Student/-tka rejestruje się na zajęcia WF poprzez system USOS(Internet), wybierając dyscyplinę, termin i miejsce odbywania zajęć oraz prowadzącego, stosownie do swoich zainteresowań.

Rejestracja na zajęcia WF w semestrze zimowym zostanie przeprowadzona w dniach: od 27 września (godz. 8:00) do 28 września 2022 (godz. 23:00) 2022 roku.
Zajęcia wychowania fizycznego rozpoczną się w semestrze zimowym w dn. 5 października 2022 roku.

Szczegółowe informacje dot. rejestracji są dostępne pod poniższym linkiem.


Zapraszamy w poniedziałek 26.09.2022 na spotkania informacyjne dotyczące ORGANIZACJI SPORTU na UAM (*spotkanie niezwiązane z zapisami na WF).
Kliknij w link i dołącz do spotkania!
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:95C4AP9mMgW3uO9UvTtGpg6Mn1YGAYyPAV9_D_8vpm01@thread.tacv2/1661981251446?context=%257B%2522Tid%2522:%252273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%2522,%2522Oid%2522:%252235af6b43-18df-4051-9017-30e2b4a7b80a%2522%257D


Zawodników oraz pasjonatów sportu zapraszamy do trenowania z nami w sekcjach sportowych. (również w ramach zajęć WF)
W dniu 6 października (czwartek) o godzinie 20:00 zapraszamy na spotkanie z trenerami sekcji UAM na MS Teams
Dołącz do spotkania i porozmawiaj z trenerem – link

Kontakty do trenerów dostępne są również na stronie www.uamsport.pl