Erasmus+ 2020/2021

 1. Rekrutacja i składanie wniosków w USOS rozpoczyna się na 10 stycznia (dokładne terminy znajdują się w dokumentach w zakładce Erasmus)
 2. W I turze składacie Państwo wniosek przez USOS jedynie na “nasze” miejsca, czyli Wilno, Tromso, Zagrzeb i Skopje i Pesc na Węgrzech.
 3. Jeśli chcą Państwo skorzystać z miejsc należących do innych Instytutów i katedr naszego wydziału – można to zrobić jedynie w rekrutacji uzupełniającej.*
 4. Po rejestracji w systemie trzeba koniecznie wydrukować formularz zgłoszeniowy, a na nim musi się znaleźć średnia z ostatnich lat (lub roku). **
 5. Formularz musi przed końcem rekrutacji trafić fizycznie do koordynatora instytutowego, w przeciwnym razie nie znajdę państwa w systemie, rekrutacja jest otwarta na wydział i każdy z nas, koordynatorów, widzi wszystkie zgłoszenia bez filtra.Informacja o rekrutacji w ramach programu Erasmus na rok akademicki 2020-2021

Podstawowe kryteria selekcji:

 • Średnia nie niższa niż 3,6
 • Pozytywna opinia wykładowców

UWAGA:

Jeśli jako czas wyjazdu wybieracie państwo semestr zimowy – proces rekrutacji zaczyna się i kończy zanim przystąpicie państwo do egzaminów. Jeśli jednak zdarzy się tak, iż ani w I ani w II terminie nie zdacie egzaminów z PNJR w szczególności, Instytut zastrzega sobie możliwość ponownego rozpatrzenia waszej kandydatury i w wyjątkowych sytuacjach, wycofania zgody na wyjazd.

Koordynator Erasmus w IFRiU

Dr Małgorzata Wiatr-Kmieciak (gab.16B)

*Jeśli chcesz skorzystać z miejsc innych Instytutów należy:

 • skontaktować się z koordynatorem właściwego Instytutu, prosząc go o zgodę na „oddanie” miejsca;
 • sformułować prośbę do koordynatora instytucji przyjmującej o zgodę na przyjęcie na wymianę;
 • informować o postępach i ew. uzyskaniu zgody na wyjazd własnego koordynatora.

** W rekrutacji mogą brać również studenci I roku licencjatu. W takim przypadku należy do wniosku dołączyć wykaz ocen z I semestru. Ważnym argumentem za (lub przeciw) przyznaniem wyjazdu będzie tu też opinia wykładowców, z którymi dany student ma PNJR.


Pozostałe informacje:

 1. Przy wyborze miejsca, zwróć uwagę na to, czy dana uczelnia może zaoferować podobny program studiów, skonsultuj się z miejscowym koordynatorem co do ekwiwalencji i punktacji ECTS.
 2. Niezależnie od tego, jakie zajęcia będziesz zaliczać po powrocie, jesteś zobowiązany zdobyć podczas pobytu na uczelni zagranicznej  30 punktów ECTS.
 3. Układając program zajęć, zwróć uwagę na to, jakie przedmioty będziesz musiał/musiała zaliczyć po powrocie. Jeśli to możliwe, spróbuj znaleźć na uczelni zagranicznej jak najwięcej przedmiotów, stanowiących ekwiwalenty względem przedmiotów, zawartych w programie Twojego kierunku I roku (oraz semestru/semestrów) studiów.
 4. Nie rejestruj się na zajęcia w systemie USOSweb. Zrobisz to po powrocie tylko w związku z przedmiotami zaliczanymi po zakończeniu stypendium. Do protokołu w systemie dopisze Cię koordynator USOSweb w Instytucie Filologii Rosyjskiej I Ukraińskiej.
 5. W celu podpisania umowy, podania numeru konta walutowego i rozliczenia wyjazdu po powrocie kontaktuj się z wydziałowym koordynatorem programu:
  Paulina Winklererasmneo@amu.edu.pl
 6. W sprawie zatwierdzenia karty ekwiwalencji kontaktuj się z z-cą dyrektora IFRiU ds. studiów stacjonarnych: dr Łukasz Małecki, gab. 12B, lmalecki@amu.edu.pl
 7. Aby rozliczyć się z wyjazdu po powrocie, zanieś do wydziałowego biura programu (101B) następujące dokumenty:
 8. Przed wyjazdem skontaktuj się z wykładowcami, których zajęć nie zaliczysz w ramach ekwiwalencji przedmiotów. Umożliwi to prowadzącym zlecenie Ci dodatkowych zadań np. w celu zaliczenia (lub przygotowania się do zaliczenia) przedmiotu jeszcze przed powrotem z Erasmusa.

Wszystkie zasady znajdują się w plikach .pdf pod linkami zamieszczonymi poniżej.

Dokumenty

Nowy regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji 

Koordynator Erasmus
Dr Małgorzata Wiatr-Kmieciak (gab.16B)
(USOS)
email: hamster@amu.edu.pl

Więcej informacji na