Opiekunowie kierunków studiów I st.

Od roku akad. 2023/2024 “Opiekun roku” → “Opiekun kierunku studiów”


Global Communicationopiekunowie kierunku (faculty tutors) :

dr Antoni Bortnowski (USOS)
a.bortnowski@amu.edu.pl

dr Mateusz Jaworski (USOS)
mateusz.jaworski@amu.edu.pl


dr Edyta Fedorushkov (USOS)
edyta.szymkowiak@amu.edu.pl

Filologia wschodniosłowiańska – opiekun I, II i III roku ww. kierunku oraz wszystkich specjalności studiów:
filologia białoruska
filologia rosyjska
filologia rosyjska z filologią angielską*
filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną
filologia rosyjska z filologią ukraińską
filologia ukraińska
filologia ukraińska z filologią angielską*

* koordynatorzy Wydziału Anglistyki ds. filologii rosyjskiej z filologią angielską i filologii ukraińskiej z filologią angielską:
dr Katarzyna Jędrzejewska-Pyszczak / jkat@amu.edu.pl
mgr Elżbieta Czembrowska / kelka@amu.edu.pl