1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 31 stycznia 2024 r.

Nabór zgłoszeń do VII edycji konkursu Fund_Akcja

Fundacja UAM uruchomiła nabór zgłoszeń do VII edycji konkursu Fund_Akcja! O grant na realizację projektu mogą ubiegać się niemal wszyscy przedstawiciele społeczności akademickiej: studenci, doktoranci, pracownicy UAM, a także koła naukowe i organizacje studenckie. Liczy się ciekawy pomysł, innowacyjna formuła i zaangażowanie jak najszerszego grona odbiorców – także spoza uczelni!

W ramach dotychczasowych edycji konkursu, Fundacja UAM dofinansowała 112 projektów, na łączną kwotę ponad 600 tysięcy złotych. Środki przeznaczone na realizację konkursu pochodzą z działalności gospodarczej Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM.

Do 19 lutego br. można składać wnioski projektowe w następujących kategoriach:

  • Upowszechniające osiągnięcia naukowo-badawcze, dydaktyczne lub organizacyjne UAM lub Fundacji UAM (np. konferencje, seminaria, warsztaty, wydawnictwa naukowe),
  • Służące rozwijaniu współpracy nauki z gospodarką,
  • Popularyzujące naukę lub przedsiębiorczość,
  • Kulturalne.

Proces rekrutacji odbywa się online.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy!

Przed złożeniem wniosku, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem: https://fuam.pl/pl/konkurs_fund_akcja/

W przypadku dodatkowych pytań, zachęcamy do kontaktu z Beatą Sobkowiak: beata.sobkowiak@ppnt.poznan.pl.