Zakład Literatury Rosyjskiej

Zakład Literatury Rosyjskiej

Pracownicy Zakładu kontynuują i poszerzają tematykę badawczą związaną z historią literatury rosyjskiej od XIX do XX wieku z uwzględnieniem współczesnych tendencji w teorii literatury i filologicznej metody analizy tekstu. Dociekania prowadzone są przez pracowników indywidualnie i dotyczą utworów klasycznych oraz współczesnych, takich autorów, jak: I. Babel, W. Garszyn, M. Bułhakow, I. Szmielow, W. Wojnowicz, W. Wysocki, A. Płatonow, N. Klujew, A. Galicz.


Kierownik Zakładu
Prof. UAM dr hab. Wawrzyniec POPIEL-MACHNICKI

Profesor senior
Prof. zw. dr hab. Czesław ANDRUSZKO

Profesorowie
Prof. UAM dr hab. Bartosz OSIEWICZ
Prof. UAM dr hab. Aleksandra ZYWERT

Adiunkci
Dr Antoni BORTNOWSKI
Dr Mateusz JAWORSKI
Dr Aliaksandr RASPAPOU