Opiekunowie kierunków studiów

Od roku akad. 2023/2024 “Opiekun roku” → “Opiekun kierunku studiów”

I ROK – dr Irina Lorenc (e-mail: irina.lorenc@amu.edu.pl)

II ROK – dr Justyna Woszczyk (e-mail: justyna.woszczyk@amu.edu.pl)

III ROK – mgr Aleksander Gazarian (e-mail: aleksander.gazarian@amu.edu.pl)

opiekun kierunku filologia wschodniosłowiańska / studia niestacjonarne I stopnia (oraz wszystkich specjalności studiów realizowanych na ww. kierunku, tj.:
– filologia rosyjska
– filologia ukraińska


I ROK – dr Antoni Bortnowski (e-mail: a.bortnowski@amu.edu.pl)

II ROK – dr Roman Szubin (e-mail: roman.shubin@amu.edu.pl)

opiekun kierunku filologia wschodniosłowiańska / specjalność filologia rosyjska (studia niestacjonarne II stopnia)