Przedmioty do wyboru – I rok I st. (semestr zimowy)

Przedmioty fakultatywne do wyboru – semestr zimowy 2023/2024

filologia białoruska
(do wyboru jedna z poniższych propozycji)
Historia Rosji
Historia Ukrainy
Warsztaty językowo-kulturowe
lub przedmioty do wyboru z oferty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Link do listy z zapisami

filologia rosyjska
(do wyboru jedna z poniższych propozycji)
Historia Ukrainy
Warsztaty językowo-kulturowe
lub przedmioty do wyboru z oferty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Link do listy z zapisami

filologia rosyjska z filologią angielską
(do wyboru jedna z poniższych propozycji)
Historia Białorusi
Historia Ukrainy
Warsztaty językowo-kulturowe
lub przedmioty do wyboru z oferty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Link do listy z zapisami

filologia rosyjska z filologią ukraińską
(do wyboru jedna z poniższych propozycji)
Historia Białorusi
Kultura i realia ukraińskiego obszaru językowego
Warsztaty językowo-kulturowe
lub przedmioty do wyboru z oferty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Link do listy z zapisami

filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną
(do wyboru jedna z poniższych propozycji)
Historia Białorusi
Historia Ukrainy
Warsztaty językowo-kulturowe
lub przedmioty do wyboru z oferty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Link do listy z zapisami

filologia ukraińska
(do wyboru jedna z poniższych propozycji)
Historia Białorusi
Historia Rosji
Warsztaty językowo-kulturowe
lub przedmioty do wyboru z oferty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Link do listy z zapisami

filologia ukraińska z filologią angielską
(do wyboru jedna z poniższych propozycji)
Historia Białorusi
Historia Rosji
Warsztaty językowo-kulturowe
lub przedmioty do wyboru z oferty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Link do listy z zapisami