Przedmioty do wyboru – I rok I st. (semestr letni)

Przedmioty fakultatywne do wyboru – semestr letni

Poniższy wykaz przedmiotów fakultatywnych do wyboru (oraz link do listy z zapisami) dotyczy wszystkich specjalności studiów na I roku I st.:

filologia białoruska
filologia rosyjska
filologia rosyjska z filologią angielską
filologia rosyjska z filologią ukraińską
filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną
filologia ukraińska
filologia ukraińska z filologią angielską
(do wyboru jedna z poniższych propozycji)
Przejawy systemowości w leksyce (Prof. K. Kuligowska)
Zarys rosyjskiej fantastyki (Prof. A. Zywert)
Języki narodów Federacji Rosyjskiej (Prof. B. Hrynkiewicz-Adamskich)
Wybrane zagadnienia prozy rosyjskiej przełomu XX i XXI w. (Prof. A. Zywert)
Język jako przedmiot badań etnolingwistycznych (dr P. Bortnowska)
lub przedmioty do wyboru z oferty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze

Link do listy z zapisami