Przedmioty do wyboru – II rok I st. (semestr zimowy)

Przedmioty fakultatywne do wyboru – semestr zimowy 2023/2024

Poniższy wykaz przedmiotów fakultatywnych do wyboru (oraz link do listy z zapisami) dotyczy wszystkich specjalności studiów na II roku I st.:

filologia białoruska
filologia rosyjska
filologia ukraińska
filologia rosyjska z filologią angielską
filologia ukraińska z filologią angielską
filologia rosyjska z filologią ukraińską
filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną
(do wyboru jedna z poniższych propozycji)
Kino Europy Wschodniej
(prowadząca: prof. Beata Waligórska-Olejniczak)
Z historii pisma słowiańskiego: głagolica i cyrylica
(prowadząca: dr Zofia Szwed)
lub przedmioty do wyboru z oferty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
LINK do listy z zapisami