Sekcja Ekokomunikacji

Sekcja Ekokomunikacji powastała z inicjatywy Prof. UAM dr hab. Joanny Puppel-Wobalis, kierownik Zakładu Ekolingwistyki i Komunikologii (w roku 2024).

Prowadzący sekcję: pracownicy Zakładu Ekolingwistyki i Komunikologii

Logo sekcji: wykonała Pani Dominika Ciapa (studentka kierunku: Komunikacja wizerunkowo-mediacyjna)

Cele sekcji: Sekcja Ekokomunikacji to grupa utworzona w ramach środowiska akademicko-studenckiego, która skupia się na badaniach z zakresu ekolingwistyki i szeroko pojętej komunikologii. Jej celem jest zrozumienie form i sposobów, w jaki język i komunikacja wpływają na różne nisze komunikacyjne. Sekcja ta skupia się również na badaniu i promowaniu skutecznych strategii komunikacyjnych dotyczących komunikacji w różnych środowiskach kulturowo-językowych. Jest to sekcja naukowa, która skupia studentów zainteresowanych tą problematyką i umożliwia im rozwijanie swoich zainteresowań naukowych oraz angażowanie się w projekty badawcze związane z ekokomunikacją.

Kontakt: jpuppel[at]amu.edu.pl