1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Studia niestacjonarne 2022/2023

Rok akademicki 2022-2023

 


POCZĄTEK ZAJĘĆ NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W ROKU AKAD. 2022-2023

01 i 02 PAŹDZIERNIKA 2022
(sobota, niedziela)

GODZ. 09.00

Dokumenty

Terminarz zajęć 2022-2023
Opiekunowie lat na studiach niestacjonarnych
Regulamin opłat za usługi edukacyjne w UAM

Regulamin studiów
Dziekanat 
Dyżury dziekanatu w sem. zimowym 2022-2023 (w przygotowaniu)
Dyżury dziekana w sem. zimowym 2022-2023 (w przygotowaniu)

 

 


Studia niestacjonarne licencjackie I stopnia w zakresie filologii rosyjskiej

 

 

PROGRAMY STUDIÓW LICENCJACKICH 2022-2023
LINK

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW LICENCJAT 2022-2023
I ROK    II ROK    III ROK
(pliki skompresowane do formatu .RAR – pobierz program)

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ
UWAGAZamieszczone poniżej harmonogramy zajęć mogą ulec modyfikacjom, które niezwłocznie zostaną wprowadzone i podane do wiadomości studentów.
1.  PLAN ZAJĘĆ 2022-2023 – STUDIA LIC. I ROK
2. PLAN ZAJĘĆ 2022-2023 – STUDIA LIC. II ROK
3. PLAN ZAJĘĆ 2022-2023 – STUDIA LIC. III ROK 

 


Studia niestacjonarne magisterskie II stopnia w zakresie filologii rosyjskiej

 

 

 

 

HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ – STUDIA MAGISTERSKIE 2022-2023 (w przygotowaniu)

PROGRAMY STUDIÓW MAGISTERSKICH 2022-2023
LINK

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW ST. MAGISTERSKIE 2022-2023
I ROK    II ROK
(pliki skompresowane do formatu .RAR – pobierz program)

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ
UWAGAZamieszczone poniżej harmonogramy zajęć mogą ulec nieznacznym modyfikacjom, które niezwłocznie zostaną wprowadzone.
1. PLAN ZAJĘĆ 2022-2023 – STUDIA MGR I ROK
2. PLAN ZAJĘĆ 2022-2023 – STUDIA MGR II ROK

 


Studia niestacjonarne magisterskie II stopnia w zakresie “Komunikacji wizerunkowo-mediacyjnej”

  • PROGRAM STUDIÓW dla studentów rozpoczynających naukę w roku akad. 2022/2023
  • HARMONOGRAM ZAJĘĆ 2022-2023 – STUDIA MGR I ROK
  • PLAN ZAJĘĆ 2022-2023 – STUDIA MGR I ROK

Archiwum