sylabusy przedmiotów

kierunek komunikacja wizerunkowo-mediacyjna (studia II stopnia)
sylabusy przedmiotów wg cykli kształcenia (tj. od roku rozpoczęcia studiów):