Szkolenie BHP / Fundamentals of OSH

Fundamentals of OSH – information in English (for students of Global Communication)

Szkolenie BHP jest obowiązkowym przedmiotem dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na UAM – dotyczy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego stopnia (licencjackich) i drugiego stopnia (magisterskich) oraz jednolitych studiów magisterskich.

Bez względu na to czy student odbył już szkolenie na studiach pierwszego stopnia lub w innej uczelni, student przyjęty na I rok studiów na UAM jest zobowiązany zaliczyć Szkolenie BHP. 

Nie ma możliwości „przepisywania” zaliczenia.
W sytuacji, gdy student został ponownie przyjęty na I rok studiów (i zaliczył Szkolenie BHP wcześniej) zobowiązany jest kolejny raz przystąpić do zaliczenia Szkolenie BHP.

Studenci zobowiązani są do zapoznania się z materiałami umieszczonymi na platformie Moodle. Po zapoznaniu z materiałami należy zaliczyć test wyboru składający się z 20 pytań. Pytania dla każdego studenta są wybierane losowo z bazy pytań i układane w przypadkowej kolejności.

Zaliczenie testu następuje po udzieleniu prawidłowych 11 odpowiedzi na 20 pytań. Wynik testu jest automatycznie obliczany przez system. Jeżeli student nie zaliczy testu w pierwszym podejściu przysługuje mu jedno dodatkowe podejście.

Informacja o zaliczeniu przedmiotu Szkolenie BHP zostanie automatycznie przesłana do systemu USOS.

 Harmonogram dla studentów rozpoczynających studia od semestru zimowego 2023/2024:

  1. Zalogowanie się na platformie Moodle i rozpoczęcie Szkolenia BHP – 15 listopada 2023 r.
  2. Zapoznanie się z materiałami, rozwiązanie testu (pierwsze i drugie podejście) – od 15 listopada 2023 r. do 27 lutego 2024 r.
  3. Po wykonaniu i zaliczeniu testu, informacja o zaliczeniu “Szkolenia BHP” zostanie przesłana automatycznie do systemu USOS.

Jak zalogować się na szkolenie BHP?

  1. Należy wejść na stronę: https://szkoleniebhp.amu.edu.pl
  2. Logowanie na Szkolenie BHP odbywa się w identyczny sposób jak logowanie do swojego konta w systemie USOS (login: numer PESEL lub login otrzymany od uczelni, hasło: hasło do systemu USOS).
  3. Po zalogowaniu należy zapoznać się z materiałami i rozwiązać test. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu prawidłowych 11 odpowiedzi na 20 pytań.