Studia Podyplomowe Kształcenia Nauczycieli Języków Wschodniosłowiańskich


Plan studiówKierunkowe efekty uczenia sięEfekty uczenia się dot. zajęć
Realizacja standardu kształcenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
(Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019, Dz. U., 2 sierpnia 2019 poz.1450)

Terminy zajęć
Zajęcia będą prowadzone trybie niestacjonarnym w soboty i niedziele.
Forma realizacji zajęć: częściowo zdalnie (zajęcia synchroniczne) i częściowo stacjonarnie (m.in. zaliczenia końcowe / egzaminy przeprowadzane w budynku Instytutu).
Szczegółowy harmonogram zajęć – w przygotowaniu.

Języki wykładowe zajęć:

  • j. polski (*przedmioty z zakresy psychologii, pedagogiki, podstaw dydaktyki)
  • j. rosyjski / j. ukraiński (*dydaktyka języka obcego)

Dane kontaktowe: 
Wydział Neofilologii UAM
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskich
al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań
blok „B”, pok.7B
tel. 61-829-35-76  / fax: 61-829-3575
e-mail: ifw@amu.edu.pl

ifw.amu.edu.pl
Znajdziesz nas również na: facebook.com/IFRiU.UAM/