Archiwum – Programy studiów

Filologia rosyjska (studia I st.) :


Filologia ukraińska (studia I st.)


Filologia rosyjska z filologią angielską (studia I st.)


Filologia ukraińska z filologią angielską (studia I st.)


Filologia rosyjska z filologią ukraińską (studia I st.)


Filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną (studia I st.)


Filologia rosyjska (studia II st.)


Filologia ukraińska (studia II st.)