Archiwum studia stacjonarne 2015/2016

Rok akademicki 2015/2016

Dokumenty

Regulamin studiów
Wykaz tygodni w roku akademickim 2015/2016
Harmonogram roku akademickiego

Plany zajęć

Semestr letni (Filologia rosyjska z filologią ukraińską, filologia ukraińska oraz filologia ukraińska z filologią angielską, Filologia rosyjska, Filologia rosyjska z filologią angielską, Filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną, Filologia germańsko rosyjska, Bloki PNJR)

Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2015-2016 [od 9 czerwca]
04.09.2016 Harmonogram poprawkowej sesji egzaminacyjnej w sem letnim 2015-2016

Semestr zimowy (Filologia rosyjska, Filologia rosyjska z filologią angielską, Filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną, Filologia rosyjska z filologią ukraińską oraz filologia ukraińska, Filologia ukraińska z filologią angielską, Filologia germańsko rosyjska, Bloki PNJR)

Plany studiów (przedmioty, ilości godzin, formy zaliczenia, punkty ECTS) – Wszystkie filologie

Warunki zaliczenia poszczególnych modułów
Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze zimowym 2015-2016 [wersja z 12 stycznia 2016]

Sylabusy przedmiotów

Praktyki studenckie

Regulamin praktyk pedagogicznych
Regulamin praktyk pedagogicznych RAF
Regulamin praktyk zawodowych niepedagogicznych

Plan praktyk
Porozumienie w sprawie organizacji praktyk- formularz
Porozumienie w sprawie organizacji praktyk- wzór wypełnienia formularza

Dziennik praktyk zawodowych z opiniami

Informatory

Informator dotyczący seminarium licencjackiego, pisania pracy oraz egzaminu
Informator dotyczący seminarium magisterskiego, pisania pracy oraz egzaminu