Archiwum studia stacjonarne 2018/2019

Rok akademicki 2018/2019

Aktualności


 Dokumenty


PLANY ZAJĘĆ – SEMESTR LETNI (aktualizacja: 01.03.2019):

   • ZAJĘCIA FAKULTATYWNE do wyboru (semestr letni 2018/2019)
   • Zapisy na zajęcia fakultatywne przyjmują poszczególni Opiekunowie Roku:
    • I rok studiów I stopnia: dr K. Rachut konrad.rachut@amu.edu.pl
    • II rok studiów I stopnia: dr M. Jaworski matjaw@amu.edu.pl
    • III rok studiów I stopnia: dr D. Słupianek-Tajnert daria.slupianek@amu.edu.pl

Aktualny podział na grupy zajęciowe w semestrze letnim

KLAUZULA ZGODY (na zamieszczenie imienia i nazwiska na listach z podziałem na grupy)

PLANY ZAJĘĆ – SEMESTR ZIMOWY 2018-2019 (aktualizacja: 27.10.2018):


Aktualny podział na grupy zajęciowe w semestrze zimowym

KLAUZULA ZGODY (na zamieszczenie imienia i nazwiska na listach z podziałem na grupy)

Programy studiów – rok akademicki 2018/2019 (przedmioty, ilości godzin, formy zaliczenia, punkty ECTS)

– Filologia rosyjska (studia I stopnia)
– Filologia rosyjska (studia II stopnia)
– Filologia ukraińska (studia I stopnia)
– Filologia ukraińska (studia II stopnia)
– Filologia rosyjska z filologią ukraińską
– Filologia ukraińska z filologią angielską
– Filologia rosyjska z filologia angielską
– Filologia rosyjska z lingwistyka stosowaną

—————————————————————————-

Sylabusy i warunki zaliczenia przedmiotów 

—————————————————————————-

Informatory

SEMINARIA LICENCJACKIE w roku akad. 2018/2019
– Informator dotyczący seminarium licencjackiego pisania pracy oraz egzaminu dyplomowego
– Seminaria licencjackie 2018-2019 – zakres materiału objętego egzaminem dyplomowym

SEMINARIA MAGISTERSKIE w roku akad. 2018/2019
– Informator dotyczący seminarium magisterskiego pisania pracy oraz egzaminu dyplomowego
– Seminaria magisterskie 2018-2019 – zakres materiału objętego egzaminem dyplomowym

—————————————————————————-

Praktyki

Regulamin-praktyk-zawodowych-niepedagogicznych (1)
Porozumienie_wzor-wypelnienia
SKAN POLISY

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –