Archiwum studia stacjonarne 2020/2021

Organizacja roku akademickiego i kształcenia 2020/2021

Aktualności:


Dokumenty:


PLANY ZAJĘĆ i podział na grupy – SEMESTR ZIMOWY 2020-2021 : [09.11.2020 r. godz. 14.17]

STUDIA LICENCJACKIE 


STUDIA MAGISTERSKIE  [09.11.2020 r. godz. 14.17]


PROGRAMY STUDIÓW – rok akademicki 2020/2021 (przedmioty, ilości godzin, formy zaliczenia, punkty ECTS)

– Filologia rosyjska (studia stacjonarne I stopnia)
– Filologia rosyjska (studia stacjonarne II stopnia)
– Filologia ukraińska (studia stacjonarne I stopnia)
– Filologia ukraińska (studia stacjonarne II stopnia)
– Filologia rosyjska z filologią angielską
– Filologia ukraińska z filologią angielską
 Filologia rosyjska z filologia ukraińską
– Filologia rosyjska z lingwistyka stosowaną


Efekty uczenia się dla kierunku studiów “FILOLOGIA WSCHODNIOSŁOWIAŃSKA”, prowadzonego w Instytucie Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej:

– Efekty uczenia się dla kierunku studiów “Filologia wschodniosłowiańska”studia pierwszego stopnia [link] (27.05.2019 – załącznik do Uchwały Senatu UAM)
– Efekty uczenia się dla kierunku studiów “Filologia wschodniosłowiańska”studia drugiego stopnia [link] (27.05.2019 – załącznik do Uchwały Senatu UAM)

—————————————————————————-

Sylabusy i warunki zaliczenia przedmiotów 

—————————————————————————-

Informatory

SEMINARIA LICENCJACKIE w roku akad. 2020/2021
– Informator dotyczący seminarium licencjackiego pisania pracy oraz egzaminu dyplomowego
– Seminaria licencjackie 2020-2021 – zakres materiału objętego egzaminem dyplomowym

SEMINARIA MAGISTERSKIE w roku akad. 2020/2021
– Informator dotyczący seminarium magisterskiego pisania pracy oraz egzaminu dyplomowego
– Seminaria magisterskie 2020-2021 – zakres materiału objętego egzaminem dyplomowym

—————————————————————————-