Studia stacjonarne 2020/2021 SL

Organizacja roku akademickiego i kształcenia 2020/2021

Aktualności:


Dokumenty:


PLANY ZAJĘĆ i podział na grupy – SEMESTR LETNI 2020-2021: [31.03.2021]

STUDIA LICENCJACKIE 


STUDIA MAGISTERSKIE  [31.03.2021]


PROGRAMY STUDIÓW – są dostępne pod poniższym linkiem:

ifros.home.amu.edu.pl > zakładka “Dla Studenta” > “Studia stacjonarne” > “Programy studiów”


Efekty uczenia się dla kierunku studiów “FILOLOGIA WSCHODNIOSŁOWIAŃSKA”, prowadzonego w Instytucie Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej:

– Efekty uczenia się dla kierunku studiów “Filologia wschodniosłowiańska”studia pierwszego stopnia [link] (27.05.2019 – załącznik do Uchwały Senatu UAM)
– Efekty uczenia się dla kierunku studiów “Filologia wschodniosłowiańska”studia drugiego stopnia [link] (27.05.2019 – załącznik do Uchwały Senatu UAM)

—————————————————————————-

Sylabusy i warunki zaliczenia przedmiotów 

—————————————————————————-

Informatory

SEMINARIA LICENCJACKIE w roku akad. 2020/2021
– Informator dotyczący seminarium licencjackiego pisania pracy oraz egzaminu dyplomowego
– Seminaria licencjackie 2020-2021 – zakres materiału objętego egzaminem dyplomowym

SEMINARIA MAGISTERSKIE w roku akad. 2020/2021
– Informator dotyczący seminarium magisterskiego pisania pracy oraz egzaminu dyplomowego
– Seminaria magisterskie 2020-2021 – zakres materiału objętego egzaminem dyplomowym

—————————————————————————-