X Warsztaty dla nauczycieli języka rosyjskiego

Szanowni Państwo Nauczyciele języka rosyjskiego, 

Po raz 10. Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu proponuje i zaprasza Państwa do udziału w warsztatach kierowanych do nauczycieli języka rosyjskiego gimnazjów i szkół średnich.

W tym roku proponujemy Państwu warsztaty, które odbędą się w ramach obchodów IX Poznańskich Dni Kultury Wschodniosłowiańskiej „MiMoKi-2017”. Po wielu propozycjach i dyskusji wybraliśmy temat, który, mamy taką nadzieję, zainteresuje szerokie rzesze nauczycieli, pracowników UAM, doktorantów i studentów oraz wszystkich zainteresowanych nauczaniem i popularyzacją języka rosyjskiego. Temat warsztatów brzmi:

 

REALIOZNAWSTWO NA LEKCJI JĘZYKA ROSYJSKIEGO

 

W trakcie przyswajania języka obcego często zapomina się o tym jak ważny jest dla jego dobrego opanowania także aspekt realioznawczy.

Pojęciem realioznawstwo określa się w dydaktyce nauczania języków obcych ogół informacji na temat zjawisk społecznych, kulturowych, informacji geograficznych, historycznych, turystycznych kraju języka nauczanego. Informacje te, dla uczących się języka obcego, są tak samo ważne jak nowe słownictwo, czy gramatyka. Nauka języka obcego stwarza szansę na rozszerzenie informacji uczniów na temat wiedzy ogólnej o świecie, do czego przyczyniają się lekcje obejmujące tematy realioznawcze. Uczniowie zapoznają się z charakterystycznymi wzorcami, zjawiskami społecznymi kraju docelowego, z którym ściśle wiążą się także nowe formy komunikowania się w mowie i piśmie oraz środki przekazu językowego. Zapoznanie się z realiami społecznymi i mentalnymi charakterystycznymi dla danej kultury i narodu rozwijają w uczniach postawę humanistyczną, jak i relacje interpersonalne. Są także ściśle związane z celem wychowawczym, który towarzyszy realizacji każdej lekcji. Elementy realioznawstwa muszą być jednak potraktowane przez nauczyciela jako baza i tło w całym procesie nauczania języka. Mają one rozszerzać, wzbogacać i urozmaicać materiał leksykalny, który jest proponowany uczniowi. Lekcje z elementami realioznawczymi mają za zadanie pokazać uczniom, że nauka języka obcego to nie tylko teorie i zasady gramatyczne, ale także zapoznanie się z realiami panującymi w innym kraju. Dlatego też realioznawstwo na lekcji stanowi bazę do tego, na co kładzie się nacisk przy nauczaniu języka obcego – do komunikacji. Uczy również tolerancji i szacunku dla innego narodu.

                                                                          (prof. dr hab. Andrzej Sitarski)

Zachęcamy Państwa do udziału w tym przedsięwzięciu. W tym celu prosimy o przesłanie ankiety uczestnika na adres Instytutu Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej (al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań) lub drogą mailową: kawo@amu.edu.pl do dnia 20 października br.

Warsztaty odbędą się 14 listopada 2017 r. (wtorek) w godz. 11.00-15.00 w Collegium Novum (Wydział Neofilologii). Szczegółowych informacji udzieli organizator dr Wojciech Kamiński, tel. 603 421 741.

 

ZAPRASZAMY!

ANKIETA UCZESTNIKA – WARSZTATY 2017

PROGRAM – WARSZTATY 2017

Kilka zdjęć z X edycji:

Kilka zdjęć z IX edycji: