Archiwum studia niestacjonarne 2014-15

Rok akademicki 2014/2015

KOMUNIKAT

dla studentów I roku studiów niestacjonarnych I stopnia (licencjackich)

Uprzejmie informuję, że studentów I roku filologii rosyjskiej studiów niestacjonarnych I stopnia w roku akad. 2014/2015 obowiązuje szkolenie biblioteczne w formie kursu e-learningowego pod nazwą Edukacja Informacyjna i Źródłowa.

Program kształcenia oraz sylabus zostanie wkrótce zamieszczony na stronie domowej Instytutu Filologii Rosyjskiej.

dr Wojciech Kamiński
22.09.2014 r.

Terminy zjazdów w roku akademickim 2014/2015
Szkolenie BHP Informator 2014/2015

Studia niestacjonarne licencjackie I stopnia w zakresie filologii rosyjskiej

Regulamin studiów

Informatory, Programy studiów, Sylwetka absolwenta, Plany studiów (siatki godzin), Harmonogramy zajęć, Sylabusy poszczególnych przedmiotów

Warunki zaliczenia przedmiotu (modułu)
Harmonogram sesji egzaminacyjnej

Regulamin opłat za usługi edukacyjne w UAM

Studia niestacjonarne magisterskie II stopnia w zakresie filologii rosyjskiej

Regulamin studiów

Informatory,Program studiów, Sylwetka absolwenta, Plany studiów, Harmonogramy zajęć, Sylabusy 

Warunki zaliczenia przedmiotu (modułu)
Harmonogram sesji egzaminacyjnej

Regulamin opłat za usługi edukacyjne w UAM