Archiwum studia niestacjonarne 2016-17

Rok akademicki 2016/2017

REJESTRACJA USOS 16-17
Terminy zjazdów 2016-2017
Opiekunowie lat
Dziekanat – Strona wydziałowa
Terminarz otwarcia DziekanatuII semestr
Harmonogram dyżurów Prodziekana
Szkolenie BHP 2016-2017

Studia niestacjonarne licencjackie I stopnia w zakresie filologii rosyjskiej

Sylwetka absolwenta

Plany studiów (siatki godzin)
I rok II rok III rok

Harmonogramy zajęć
I rok II rok III rok

Sylabusy poszczególnych przedmiotów
I rok II rok III rok

Informatory dla studentów
I rok II rok III rok

HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ – STUDIA LICENCJACKIE 2016/2017

Warunki zaliczenia przedmiotu (modułu)
Regulamin opłat za usługi edukacyjne w UAM

Szkolenie BHP

Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji szkolenia BHP

Studia niestacjonarne magisterskie II stopnia w zakresie filologii rosyjskiej

Sylwetka absolwenta

Plany studiów (siatki godzin)
I rok II rok

Harmonogramy zajęć
I rok II rok

Sylabusy poszczególnych przedmiotów
I rok II rok

Informatory dla studentów
I rok II rok

HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ STUDIA MAGISTERSKIE 2016/2017

Warunki zaliczenia przedmiotu (modułu)
Regulamin opłat za usługi edukacyjne w UAM

Szkolenie BHP

Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji szkolenia BHP