Archiwum studia niestacjonarne 2017-18

 

 

 

Rok akademicki 2017/2018 

POCZĄTEK ZAJĘĆ NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (LIC.) i II STOPNIA (MGR) W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018:

7/8 PAŹDZIERNIKA 2017 GODZ. 9.00

K O M U N I K A T

W imieniu Dziekanatu Neofilologii uprzejmie przypominam, że studenci obcokrajowcy (przebywający na UAM na pełnych stacjonarnych lub niestacjonarnych studiach pierwszego lub drugiego stopnia) zobowiązani są do uczęszczania przez 4 semestry (120 godzin lekcyjnych) na lektorat języka polskiego prowadzony w Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM.

Na lektorat można zapisać się wypełniając formularz na stronie:

http://www.schoolpl.amu.edu.pl/go.php/pl/zgloszenia.html

05.10.2017 r.                                                    dr Wojciech Kamiński

K O M U N I K A T

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE REJESTRACJA NA ZAJĘCIA W SYSTEMIE USOS TRWAĆ BĘDZIE OD 9 PAŹDZIERNIKA DO 9 LISTOPADA BR.

06.10.2017                                                          dr Wojciech Kamiński

Dokumenty

TERMINARZ ZJAZDÓW 2017-2018
OPIEKUNOWIE LAT 2017-2018
STAROSTOWIE LAT NIEST. 17-18
Regulamin opłat za usługi edukacyjne w UAM
Regulamin studiów
Dziekanat
DYŻURY DZIEKANA I DZIEKANATU W SEM. ZIMOWYM 2017-2018

Studia niestacjonarne licencjackie I stopnia w zakresie filologii rosyjskiej

WARUNKI ZALICZANIA PRZEDMIOTU

PROGRAMY STUDIÓW LICENCJACKICH 2017-2018 
I ROK    II ROK    III ROK

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW LICENCJAT 2017-2018
I ROK    II ROK    III ROK
(pliki skompresowane do formatu .RAR – pobierz program)

INFORMATORY DLA STUDENTÓW
INFO I rok 17-18    INFO II rok 17-18    INFO III rok 17-18

HARMONOGRAM ZAJĘĆ
UWAGA: Zamieszczone poniżej harmonogramy zajęć mogą ulec nieznacznym modyfikacjom, które niezwłocznie zostaną wprowadzone.
1. HARMONOGRAM ZAJĘĆ 2017/2018 – STUDIA LIC. I ROK (6.10.17)
2. HARMONOGRAM ZAJĘĆ 2017/2018 – STUDIA LIC. II ROK (27.09.17)
3. HARMONOGRAM ZAJĘĆ 2017/2018 – STUDIA LIC. III ROK (27.09.17)

 

Studia niestacjonarne magisterskie II stopnia w zakresie filologii rosyjskiej

WARUNKI ZALICZANIA PRZEDMIOTU

PROGRAMY STUDIÓW MAGISTERSKICH 2017-2018
I ROK    II ROK

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW ST. MAGISTERSKIE 2017-2018
I ROK    II ROK
(pliki skompresowane do formatu .RAR – pobierz program)

INFORMATORY DLA STUDENTÓW
INFO I rok 17-18   INFO II rok 17-18

HARMONOGRAM ZAJĘĆ
UWAGAZamieszczone poniżej harmonogramy zajęć mogą ulec nieznacznym modyfikacjom, które niezwłocznie zostaną wprowadzone.
1. HARMONOGRAM ZAJĘĆ 2017/2018 – STUDIA MGR. I ROK (20.08.17)
2. HARMONOGRAM ZAJĘĆ 2017/2018 – STUDIA MGR. II ROK (20.08.17)

 

LEKTORAT JĘZYKA POLSKIEGO DLA OBCOKRAJOWCÓW

Obcokrajowcy – studenci UAM, zgodnie z uchwałą rektorską, są zobowiązani do uczestniczenia w lektoracie języka polskiego w wymiarze 2h tygodniowo przez 4 semestry.

  1. Zajęcia lektoratowe dla studentów UAM odbywają się w grupach na dwu poziomach zaawansowania:

a)      1 grupa średnio zaawansowana (B2-C1);
b)      1 grupa zaawansowana (C2).

  1. Studenci mają prawo zacząć zajęcia w dowolnym momencie swoich studiów. W chwili zgłoszenia się na zajęcia do Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM, studenci powinni zostać poinformowani przez Sekretariat/lektora o konieczności uczestnictwa w zajęciach przez 4 semestry bez możliwości zawieszenia/przerwania zajęć. Zawieszenie/przerwanie zajęć jest możliwe tylko w przypadku urlopu dziekańskiego, przerwania studiów, itp.
  2. Studenci zobowiązani są do uzyskania zaliczenia z oceną po każdym zakończonym semestrze nauki oraz złożenia egzaminu końcowego z języka polskiego.
  3. Studenci po raz pierwszy ubiegający się o zwolnienie z zajęć i wcześniejsze złożenie egzaminu końcowego z języka polskiego powinni zgłosić się do lektora i przedstawić mu odpowiedni dokument poświadczający znajomość języka polskiego na poziomie C2 (świadectwo maturalne, dokument poświadczający zajęcia wysokiego miejsca w olimpiadzie z języka polskiego, certyfikat państwowy poświadczający znajomość języka na poziomie C2). Dokumenty te nie są podstawą do udzielenia zaliczenia, ale pozwalają na przystąpienie do wcześniejszego egzaminu z języka polskiego. Termin wcześniejszego egzaminu (listopad) ustala lektor. Osoby, które pozytywnie zaliczą wszystkie części egzaminu, mogą uzyskać wpis do indeksu/usosa poświadczający złożenie egzaminu końcowego z języka polskiego. Do wcześniejszego egzaminu z języka polskiego można przystąpić tylko raz. Ocena negatywna z egzaminu oznacza konieczność uczestnictwa w zajęciach z języka polskiego przez 4 semestry bez możliwości ponownego zdawania egzaminu przyspieszonego.
  4. Do grup studenckich mają prawo dołączyć stypendyści programu Erasmus oraz studenci opłacający kurs, o ile nie udało się stworzyć grupy odpowiadającej ich poziomowi znajomości języka.
  5. Studenci mogą być nieobecni na zajęciach dwukrotnie bez usprawiedliwienia. Każda kolejna nieobecność wymaga pisemnego bądź ustnego zaliczenia materiału, który był przedmiotem zajęć w dniu ich nieobecności.