Archiwum studia niestacjonarne 2018-19

Rok akademicki 2018/2019

K O M U N I K A T

Uprzejmie informuję wszystkich studentów filologii rosyjskiej studiów niestacjonarnych I i II stopnia, że zajęcia dydaktyczne ze zjazdu 09-10 lutego 2019 roku zostają przeniesione na zjazd 24-25 listopada 2018 roku.

Za zmianę organizacyjną przepraszam.

Wojciech Kamiński

07.10.2018 r.

Dokumenty

SZKOLENIE BHP
TERMINARZ ZJAZDÓW 2018-2019 (AKTUALIZACJA 08.10.2018)
OPIEKUNOWIE LAT NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH
Regulamin opłat za usługi edukacyjne w UAM
Regulamin studiów
Dziekanat 
DYŻURY DZIEKANATU W SEM. ZIMOWYM 2018-2019 
DYŻURY DZIEKANA W SEM. ZIMOWYM 2018-2019

Studia niestacjonarne licencjackie I stopnia w zakresie filologii rosyjskiej

WARUNKI ZALICZANIA PRZEDMIOTU 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW KOŃCOWYCH STUDIÓW LICENCJACKICH 2018-2019

PROGRAMY STUDIÓW LICENCJACKICH 2018-2019 
I ROK    II ROK    III ROK

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW LICENCJAT 2018-2019
I ROK    II ROK    III ROK
(pliki skompresowane do formatu .RAR – pobierz program)

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ
UWAGA: Zamieszczone poniżej harmonogramy zajęć mogą ulec nieznacznym modyfikacjom, które niezwłocznie zostaną wprowadzone.
1.  HARMONOGRAM ZAJĘĆ 2018/2019 – STUDIA LIC. I ROK
2. HARMONOGRAM ZAJĘĆ 2018/2019 – STUDIA LIC. II ROK
3. HARMONOGRAM ZAJĘĆ 2018/2019 – STUDIA LIC. III ROK

 

 

 

Studia niestacjonarne magisterskie II stopnia w zakresie filologii rosyjskiej

WARUNKI ZALICZANIA PRZEDMIOTU 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW KOŃCOWYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH 2018-2019

PROGRAMY STUDIÓW MAGISTERSKICH 2018-2019
I ROK    II ROK

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW ST. MAGISTERSKIE 2018-2019
I ROK    II ROK
(pliki skompresowane do formatu .RAR – pobierz program)

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ
UWAGAZamieszczone poniżej harmonogramy zajęć mogą ulec nieznacznym modyfikacjom, które niezwłocznie zostaną wprowadzone.
1. HARMONOGRAM ZAJĘĆ 2018/2019 – STUDIA MGR I ROK
2. HARMONOGRAM ZAJĘĆ 2018/2019 – STUDIA MGR II ROK 

 

 

 

 

 

 

Archiwum