Erasmus+ 2019/2020

Informacja o rekrutacji w ramach programu Erasmus na rok akademicki 2019/2020

INFORMACJE ODNOŚNIE PROGRAMU ERASMUS

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 – wyjazd na STUDIA

 1. Kwalifikacji na wyjazdy w I i II semestrze kolejnego roku akademickiego dokonują na przełomie lutego i marca 2019 r. koordynatorzy w Instytutach/Katedrach w porozumieniu z wicedyrektorami/pełnomocnikami dziekana ds. studenckich, koordynatorem wydziałowym i prodziekanem ds. studiów stacjonarnych.
 2. W programie Erasmus+ mogą wziąć udział studenci i doktoranci studiów dziennych i niestacjonarnych, którzy W danym cyklu studiów nie przekroczyli łącznej liczby 12 miesięcy studiów i/lub praktyk w ramach programu LLP/Erasmus lub Erasmus+.
 3. Utrata statusu studenta UAM dyskwalifikuje uczestnika programu zarówno W momencie rekrutacji, jak i w trakcie trwania stypendium.
 4. W pierwszej kolejności kwalifikowani są doktoranci, którzy zobowiązani są przedstawić pisemną zgodę Opiekuna naukowego oraz prodziekana ds. nauki, jak i osoby, które jeszcze do tej pory nie brały udziału w programie Erasmus.
 5. Dla studentów warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacji jest zarejestrowanie się w systemie USOSweb oraz dostarczenie do koordynatora instytutowego formularza kwalifikacyjnego wraz z średnią ze studiów potwierdzoną przez dziekanat oraz ewentualnie dodatkowych dokumentów wymaganych przez poszczególne instytuty/katedry.

 

6. Terminy rekrutacji:

 • 18.01-28.02.2019 r. – rejestracja na wyjazd w systemie USOSweb
 • 1-16.03.2019 r. – rozpatrywanie wniosków i przyznawanie stypendiów
 • 17-31.03.2019 r. – (planowana) rekrutacja uzupełniająca
 • 1.04-14.04.2019 r. – rozpatrywanie wniosków i przyznawanie stypendiów

 

7. Podstawy kwalifikacji studentów:

– średnia ze studiów potwierdzona przez dziekanat:

 • obejmuje wszystkie zajęcia z zaliczonych lat (osoby studiujące dwa kierunki wskazują, która ze średnich będzie brana pod uwagę);
 • studenci pierwszego roku studiów licencjackich dostarczają kartę przebiegu studiów;
 • zakładana minimalna średnia – 3,5;
 • im wyższa średnia, tym większe szanse na uzyskanie stypendium;

– znajomość języka: udokumentowana znajomość innych języków obcych (oprócz języka studiowanego) – certyfikaty, zaświadczenia lektorów – są dodatkowym atutem;

 

Dokumenty

Nowy regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji 

Jak się zrekrutować na Erasmusa?

Koordynator Erasmus
Dr Małgorzata Wiatr-Kmieciak (gab.16B)
(USOS)
email: hamster@amu.edu.pl

Więcej informacji na