Praktyki studenckie

Praktyki zawodowe (na studiach licencjackich)

Wszystkie informacje o prawidłowym postępowaniu w organizacji praktyk, przebiegu praktyk, sposobie wypełniania, podpisywania i dostarczania dokumentów, a także aktualizacje i ogłoszenia bieżące znajdują się w zespole Microsoft Teams o nazwie PRAKTYKI ZAWODOWE IFW UAM LICENCJAT. Zalecam dołączenie do zespołu wszystkim studentom zainteresowanym realizacją praktyk.
dr Krzysztof Tyczko
opiekun praktyk w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskich
Kontakt z opiekunem praktyk: Microsoft Teams (preferowany) lub mail dostępny na www Wydziału Neofilologii w zakładce „Pracownicy”.

Dokumenty do pobrania


Wzory wypełnienia