Opiekunowie kierunków studiów

od roku akad. 2023-2024 dotychczasowa funkcja “opiekun roku” “opiekun kierunku studiów”

studia I stopnia (Global Communication, filologia wschodniosłowiańska)

studia II stopnia (Komunikacja wizerunkowo-mediacyjna, Filologia wschodniosłowiańska)